Refundacja CPAP w 2023

/ / Aparat CPAP, Refundacja leczenia
Refundacja CPAP w 2023

Jakie zmiany nastąpią w dofinansowaniu do aparatu na bezdech senny?

Refundacja CPAP w 2023 w pewnym zakresie się zmieni. Na ile wpłynie to na wydatki osób potrzebujących terapii na bezdech senny? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Mimo, iż zmiany poszły w dobrym kierunku, należy pamiętać o wskaźniku inflacji oraz rosnących kosztach pracy. Jak ma wyglądać refundacja CPAP w 2023 i jak mogą na tym skorzystać potrzebujący?

Refundacja CPAP do 31.12.2022

Wykaz wyrobów medycznych wraz z kryteriami ich przyznawania, osobami uprawnionymi do wystawiania zleceń, okresami użytkowania oraz limitami finansowania z NFZ reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017 Dz. U. z 2021 r. poz. 523.

Regulacje dotyczące aparatu z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego znajdują się w pozycji 102 w grupie P. Stąd kody, pod którymi wystawiane są zlecenia na zaopatrzenie w aparat CPAP to odpowiednio P.102.00 dla dorosłych i P.102.01 dla dzieci.

Aparat na bezdech senny połączony jest w tej grupie w zestaw z maską twarzową lub nosową. To budzi wiele wątpliwości i stanowi niedogodność dla użytkowników, gdyż żywotność maski, która bezpośrednio przylega do twarzy i z tego względu wymaga również odpowiednich materiałów jest krótsza. Producenci zalecają wymienianie masek raz na 6 miesięcy. Są to produkty „zużywalne”.

Natomiast sama gwarancja na CPAP wymagana przez Narodowy Fundusz Zdrowia to 2,5 roku, gdyż stanowi ona połowę okresu użytkowania aparatu na bezdech senny liczonego na 5 lat. Zdarza się, że pacjenci po pierwsze nie rozumieją konieczności wymian masek raz na kilka miesięcy, po drugie oczekują, iż będzie to zrobione „w ramach gwarancji na urządzenie”. A są to 2 inne produkty.

Obecnie limit finansowania ze środków publicznych do CPAP z maską dla osób dorosłych to 2100 zł, przy czym jest ustalony udział własny Klienta w zakupie 10%. Limit dla dzieci to również 20100 zł z tym, że zniesiony jest udział własny.

Faktycznie do zakupu aparatu na bezdech senny dorosły otrzyma dofinansowanie 1890 zł a dziecko 2100 zł.

Refundacja CPAP w 2023 roku będzie wyglądała nieco inaczej.

Przeczytaj  – Czym jest bezdech senny.

Czy refundacja CPAP w 2023 to krok w dobrym kierunku?

Na to pytanie odpowiedź jest twierdząca. Przede wszystkim warto zaznaczyć, iż rozdzielono dofinansowanie do samego aparatu na bezdech senny oraz do maski do CPAP. To ważne, gdyż okres użytkowania maski ustalono zgodnie ze wskazaniami producentów, na 6 miesięcy. Czyli raz na pół roku przysługiwać będzie dofinansowanie do zakupu w limicie 200 zł, przy czym w przypadku osób dorosłych jest przewidziany 10% udział własny. Oznacza to, iż refundacja do maski CPAP wyniesie 180 zł raz na 6 miesięcy. W przypadku dzieci udział własny jest zniesiony.

Kod ustanowiony dla maski to P.102A. Obecnie trwają przygotowania w systemach informatycznych do wprowadzenia nowych kodów w celu wystawiania zleceń uwzględniających zmiany.

Jeśli chodzi o samą refundację CPAP w 2023, to limit pozostaje na poziomie 2100 zł z udziałem własnym w przypadku osób dorosłych. Jednak rozdzielenie masek od CPAP realnie podwyższyło kwotę dofinansowania do aparatu na bezdech senny o 200 zł.

Jednocześnie wprowadzono nowość – dofinansowanie do naprawy aparatu na bezdech senny z limitem 630 zł.

Aparaty Prisma zapewniają skuteczną terapię na bezdech senny

Wszystkie te zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Opublikowane zostało 15.11.2022 Poz. 2319 z terminem wejścia w życie od 01.01.2023 roku.

Refundacja CPAP w 2023 w praktyce

Co oznacza dofinansowanie w limicie? Praktycznie jedno – obowiązek dla Świadczeniodawcy umieszczenia i zagwarantowania co najmniej jednego aparatu na bezdech senny w cenie 2100 zł. Zazwyczaj w limicie ceny umieszczone są produkty stałociśnieniowe. Aparatu półautomatyczne i automatyczne są droższe.

Podobnie będzie z maskami. W limicie 200 zł znaleźć się musi przynajmniej jeden produkt w cenie 200 zł. Patrząc realnie na ceny masek, w limicie będzie najprostsza maska nosowa.

W praktyce więc specjalista doradzi optymalne rozwiązania zarówno aparatu CPAP jak i maski dla danej osoby z bezdechem sennym. Czyli pacjent będzie mógł zakupić produkt w wyższej cenie niż limit, natomiast kwota dofinansowania pozostaje niezmienna (1890 zł  w przypadku osób dorosłych plus na maskę 180 zł a w przypadku dzieci odpowiednio 2100 zł i 200 zł).

Mimo, iż realnie podniesiono kwotę redundancji urządzenia CPAP o 200 zł, można się spodziewać, że urządzenia te mogą podrożeć w ciągu roku. Składają się na to koszty inflacji oraz rosnące koszty personalne.

Dlatego moja ocena zmian w refundacji CPAP w 2023 roku jest pozytywna przede wszystkim z 2 powodów:

  • oddzielenia urządzenia CPAP i masek CPAP (z różnymi okresami użytkowania i gwarancji)
  • wprowadzenia dofinansowania do naprawy CPAP w okresie użytkowania.

Z tego względu osoby, które cierpią na bezdech senny nie powinny czekać z zaopatrzeniem do przyszłego roku. Ich portfel na tym nie zyska. Natomiast warto podkreślić, że niezależnie kiedy kupią aparat CPAP, od początku 2023 roku wchodzą w uprawnienia związane z wymianą masek z dofinansowaniem oraz uprawnieniami do naprawy urządzenia CPAP z refundacją 630 zł.

Podejrzewasz u siebie bezdech senny? Zapraszamy na badania na bezdech senny poligrafem. Skontaktuj się z nami.

 

Pozdrawiam

Magdalena Lasota
Zespół BRANDvital

 

Do góry
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek