Jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP?

/ / Aparat CPAP
Zdjęcie śpiącej kobiety z aparatem CPAP

Poradnik dla pacjentów z OBS

2100 zł – tyle wynosi aktualny limit finansowania ze środków publicznych aparatów CPAP, określony przez Ministra Zdrowia. Refundacja przysługuje pacjentowi raz na 5 lat i obejmuje aparat z maską twarzową lub nosową oraz sprężarkę*. Krok po kroku wyjaśniamy, jak uzyskać dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP.

Krok 1. – diagnoza OBS

Podejrzenie OBS to jeszcze za mało, aby móc uzyskać refundację na aparat CPAP. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 maja 2017r. o dofinansowanie do aparatu CPAP z Narodowego Funduszu Zdrowia mogą ubiegać osoby, u których zdiagnozowano obturacyjny bezdech senny.

Istnieje szereg objawów dziennych i nocnych, które wskazują na zaburzenia snu wywołane bezdechem. Jednak aby potwierdzić OBS, należy wykonać badanie polisomnograficzne lub poligraficzne snu. Może je zlecić jedynie lekarz specjalista, żeby się do niego dostać, najpierw musisz udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który na podstawie wywiadu wystawi skierowanie.

CPAP i stetoskop

O dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP mogą ubiegać się osoby ubezpieczone, u których zdiagnozowano obturacyjny bezdech senny (OBS).

Krok 2. – zlecenie na aparat CPAP

Dokument potwierdzający zdiagnozowanie obturacyjnego bezdechu sennego stanowi podstawę do wystawienia zlecenia na aparat CPAP. Takie zlecenie może wypisać wyłącznie lekarz o określonej specjalizacji (również w jej trakcie):

  • specjalista w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci – pulmonolog lub ftyzjatra,
  • specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych,
  • specjalista w dziedzinie laryngologii,
  • specjalista w dziedzinie neurologii.

UWAGA! Zlecenie na aparat CPAP jest ważne bezterminowo.

 

Krok 3. – potwierdzenie zlecenia w NFZ

Zlecenie na aparat CPAP musisz potwierdzić w oddziale NFZ, który jest właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania – Fundusz na podstawie numeru PESEL sprawdzi, czy masz uprawnienia do takiego świadczenia, tzn. czy jesteś ubezpieczony. Od 2013 roku weryfikacja odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ). Osoby, które podlegają ubezpieczeniu, ale nie widnieją w systemie, mogą przedstawić papierowy dokument potwierdzający ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie. Zlecenie możesz potwierdzić:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem pisemnie upoważnionej przez Ciebie osoby,
  • drogą pocztową – NFZ odeśle potwierdzenie na Twój adres.

UWAGA! Jeśli przebywasz poza miejscem zamieszkania, a zaopatrzenie w urządzenie musi być zrealizowane natychmiast, wówczas pośredniczy w nim oddział Funduszu właściwy dla rejonu, w którym aktualnie się znajdujesz.

 

Krok 4. – realizacja zlecenia na aparat CPAP

Potwierdzone przez Fundusz zlecenie na aparat CPAP możesz zrealizować w dowolnie wybranym punkcie stacjonarnym lub sklepie internetowym z artykułami medycznymi, które zawarły umowę z NFZ. Podmioty te są zobowiązane do posiadania w ofercie przynajmniej jednego aparatu CPAP mieszczącego się w limicie finansowania, czyli w kwocie 2 100 zł brutto. Jeśli zdecydujesz się na droższy model, będziesz musiał dopłacić z własnej kieszeni różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Dodatkowo musisz być przygotowany na poniesienie kosztów związanych z wkładem własnym, którego wysokość została ustalona na 10% od refundowanej kwoty, chyba że aparat CPAP jest przeznaczony dla pacjenta poniżej 18 roku życia – wówczas refundacja wynosi 100%. Poniżej prezentujemy klika przykładów, jak obliczyć koszt zleconego aparatu CPAP.


#1: cena aparatu w sklepie to 2100 zł brutto

– pacjent zapłaci 210 zł
– pacjent poniżej 18 roku życia odbierze aparat za darmo

#2: cena aparatu w sklepie to 2500 zł brutto

– pacjent zapłaci 210 zł wkładu własnego + 400 zł, razem 610 zł
– pacjent poniżej 18 roku życia zapłaci 400 zł

#3: cena aparatu w sklepie to 2000 zł brutto

– pacjent zapłaci 200 zł
– pacjent poniżej 18 roku życia odbierze aparat za darmo


Uwaga! Odbiór aparatu CPAP od świadczeniodawcy potwierdza pacjent, jego ustawowy przedstawiciel lub osoba pisemnie do tego upoważniona**.

* Zasady refundowania aparatów CPAP są regulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 maja 2017r. (znowelizowanym 18 stycznia 2018r.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 i 1579).

**Upoważnienie musi zawierać dane osoby upoważnianej wraz z serią i numerem dowodu osobistego, adres zamieszkania, nazwę odbieranego wyrobu medycznego, datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego ustawowego przedstawiciela.

Dofinansowanie z NFZ na aparat CPAP to nie jedyna możliwość refundacji tego urządzenia. O innych możesz przeczytać tutaj.

Pozdrawiamy
Zespół BRANDvital

Do góry
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek